cửu âm đại điển
Lưỡng Nghi Hộ Tâm CôngNội Đan ThuậtThượng Thanh Vô Cực CôngThuần Dương Vô Cực CôngỶ Thiên Đồ Long CôngThái Cực Thần CôngVõ Đang Hội Ý Công
Võ Đang cái thế thần công, sư tổ Trương Tam Phong buồn vì mất đồ đệ yêu quý nên đã viết "Võ lâm chí tôn, bảo đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ, mạc cảm bất tòng, Ỷ Thiên bất xuất, thùy dữ tranh phong" và trở thành bộ tâm pháp nội công cao thâm này. Tâm pháp thuần theo đạo Âm Dương Thiên Địa, công thủ vẹn toàn "Thả phu thiên địa vi lô hề, tạo hóa vi công; âm dương vi thán hề, vạn vật vi đồng", Công---Cử hỏa liệu thiên lực phá kim thang, Thủ---Truyền nhu khắc cương minh hải mang mang.

Ỷ Thiên Đồ Long Công

Ỷ Thiên Đồ Long Công
Công lực:
-+/49
Điểm nội công: 111
Vô Tiền Khoáng Hậu
Thuộc về: Võ Đang
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 34,239,700
Thái cực
Lực Tay: +165
Thân Pháp: +66
Nội Tức: +228
Canh Khí: +93
Thể Phách: +93
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +247
Thân Pháp: +99
Nội Tức: +342
Canh Khí: +139
Thể Phách: +139
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +7320
Nội lực tối đa +2180
Sức đỡ đòn cực hạn +6510
Nội công phòng +175
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương, Âm, Nhu +16%
Đặc hiệu:
Bảo đao Đồ Long, hiệu lệnh thiên hạ: Khi tấn công có tỷ lệ tăng 30% sát thương của tất cả các chiêu thức, tăng 25% khả năng bỏ qua các chiêu chống đỡ, duy trì 15s.
Ỷ Thiên bất xuất, thùy ngự tranh phong: Khi bị tấn công có tỷ lệ tăng 30% khả năng nhiễm thương trong thời gian ngắn, liên tiếp phục hồi khí huyết, duy trì 15s.
Võ Lâm Chí Tôn: Trong thời gian ngắn, có thể đồng thời bộc phát hiệu quả Đồ Long và Ỷ Thiên.
ZDN@2024