cửu âm đại điển
Xích Hỏa CôngDương Viêm CôngSí Nhật Tâm KinhLiêu Nguyên Thần CôngMinh Vương Bảo SáchDi Thiên Phần Hải QuyếtMinh Giáo Hội Ý Công
Tập hợp nội công Minh Giáo, nguồn gốc tông giáo cổ Ba Tư, điều kiện tu luyện khá hà khắc, người không có nghị lực lớn cực khó luyện thành. Sau này giáo chủ thời nào đó đã tinh tâm tu chỉnh, nhiều đệ tự trong giáo mới tu luyện được.

Sí Nhật Tâm Kinh

Sí Nhật Tâm Kinh
Công lực:
-+/36
Điểm nội công: 67
Sở Hướng Phí Mị
Thuộc về: Minh Giáo
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 14,994,150
Thái cực
Lực Tay: +96
Thân Pháp: +96
Nội Tức: +64
Canh Khí: +32
Thể Phách: +32
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +144
Thân Pháp: +144
Nội Tức: +96
Canh Khí: +48
Thể Phách: +48
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +3720
Nội lực tối đa +1065
Sức đỡ đòn cực hạn +2290
Nội công phòng +95
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương, Âm, Nhu +16%
Đặc hiệu:
Sí Nhật Quang Diệu: Sau mỗi lần dùng chiêu thức Nộ Khí, sát thương chiêu thức tăng 30%, duy trì 12s (Thời gian hồi khí 24s);
Sí Nhiệt: Tốn Nộ Khí giảm 20%
ZDN@2024