cửu âm đại điển
Hàn Phách QuyếtNguyệt Lạc LụcLinh Nhạn LụcMai Ảnh SaoVân Thiên PhổLôi Âm Thần ĐiểnThiên Sơn Hội Ý Công
Sáng tạo ra dựa vào giác ngộ về dòng chảy sông băng, trong tĩnh có động, mặt trên băng yên tĩnh, mặt dưới băng mạch ngầm cuộn trào, Hàn Phách Quyết ngưng trọng và biến ảo vô thường, rất có uy lực.

Hàn Phách Quyết

Hàn Phách Quyết
Công lực:
-+/36
Điểm nội công: 42
Thần Hồ Kỳ Kỹ
Thuộc về: Thiên Sơn
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 4,925,500
Thái cực
Lực Tay: +53
Thân Pháp: +35
Nội Tức: +53
Canh Khí: +18
Thể Phách: +18
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +79
Thân Pháp: +52
Nội Tức: +79
Canh Khí: +27
Thể Phách: +27
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +1940
Nội lực tối đa +600
Sức đỡ đòn cực hạn +1310
Nội công phòng +50
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương, Âm, Nhu +16%
Đặc hiệu:
Cứ tấn công 5 lần, lần tấn công tiếp theo gây thêm cho kẻ địch 234 điểm Sát Thương Âm (Bỏ qua phòng ngự và đỡ đòn, được cộng thêm uy lực cận thân và uy lực nội công)
ZDN@2024