cửu âm đại điển
Tọa Vong CôngHàn Băng Chân KhíHỗn Nguyên CôngVô Vọng Thần CôngTàn Dương Công QuyếtNgũ Hành Tâm PhápTử Hà CôngĐộc Thiềm CôngNghịch Thiên Tà CôngBăng Tâm QuyếtHuyền Hiệp Yếu QuyếtHuyền Cuồng Yếu QuyếtHuyền Tà Yếu QuyếtHuyền Ác Yếu QuyếtTâm Trai Bí TriệnHấp Tinh Đại Pháp (Tầng 1)Huyết Đao KinhThiên Ma BíLục Đạo Lăng Tiêu Độc Tôn QuyếtQuỳ Hoa Bảo Điển (Tầng 1)Cửu Âm Chân KinhTạo Hoá Công
Bí công Ma Môn Tà Đế, công pháp chí công chí tà, tôn sùng "Tâm niệm nhập ma, thôi động tà sinh", lại dung hợp lý niệm phật giáo, "Phá hậu nhi lập, tá thế vi kình". Không phải thiên bẩm, phải giác ngộ triệt để chính tà, khó tu thành công.

Nghịch Thiên Tà Công

Nghịch Thiên Tà Công
Công lực:
-+/86
Điểm nội công: 151
Phản Phác Quy Chân
Thuộc về: Giang Hồ
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 136,517,675
ÂmNhu
Lực Tay: +195
Thân Pháp: +142
Nội Tức: +203
Canh Khí: +282
Thể Phách: +193
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +292
Thân Pháp: +213
Nội Tức: +304
Canh Khí: +423
Thể Phách: +289
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +12540
Nội lực tối đa +3170
Sức đỡ đòn cực hạn +13710
Nội công phòng +250
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Công kích chưa đỡ đòn hoặc lúc bị công kích đỡdđòn thành công, bản thân nhận được “Tà” Khí, mỗi tầng Tà Khí tăng 1.5% sát thương công kích duy trì 20s, có thể chồng 18 lần. Song công kích bị đỡ đòn, chân khí tiêu tán, mất đi 1 tầng hiệu quả “Tà” Khí.
Nghịch Thiên tà Lực: Lúc “Tà” Khí tiêu tán, ngược lại có khả năng kích hoạt tiềm năng bản thân, khiến trong 1 khoảng thời gian khả năng phòng ngự tăng 70% đồng thời tất cả công kích đính kèm sát thương nhu, duy trì 20s.
ZDN@2024