cửu âm đại điển
Lưỡng Nghi Hộ Tâm CôngNội Đan ThuậtThượng Thanh Vô Cực CôngThuần Dương Vô Cực CôngỶ Thiên Đồ Long CôngThái Cực Thần CôngVõ Đang Hội Ý Công
Tập Đại Thành của Võ Đang Nội Công Tâm Pháp, Mật Quyết làm Cửu Chuyển, Nhất Chuyển Giáng Đan, Nhị Chuyển Giao Hợp, Tam Chuyển Dưỡng Dương, Ngũ Chuyển Hoán Cốt, Lục Chuyển Hoán Nhục, Thất Chuyển Hoán Lục Phủ Ngũ Tạng, Bát Chuyển Dục Hỏa, Cửu Chuyển Phi Thăng.

Thượng Thanh Vô Cực Công

Thượng Thanh Vô Cực Công
Công lực:
-+/36
Điểm nội công: 67
Sở Hướng Phí Mị
Thuộc về: Võ Đang
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 14,994,150
Thái cực
Lực Tay: +128
Thân Pháp: +32
Nội Tức: +64
Canh Khí: +32
Thể Phách: +63
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +192
Thân Pháp: +48
Nội Tức: +96
Canh Khí: +48
Thể Phách: +94
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +3990
Nội lực tối đa +990
Sức đỡ đòn cực hạn +1930
Nội công phòng +95
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương, Âm, Nhu +16%
Đặc hiệu:
Kim Đan Độ Kiếp: khi Khí huyết dưới 30% chịu công kích,nội trong 5 giây phục hồi nhanh chóng Khí huyết cao nhất 30%, thời gian hồi 100 giây
Thượng Thanh Vô Cực: tốc độ nhảy Phù Dao Bộ Pháp + 3
ZDN@2024