cửu âm đại điển
Tọa Vong CôngHàn Băng Chân KhíHỗn Nguyên CôngVô Vọng Thần CôngTàn Dương Công QuyếtNgũ Hành Tâm PhápTử Hà CôngĐộc Thiềm CôngNghịch Thiên Tà CôngBăng Tâm QuyếtHuyền Hiệp Yếu QuyếtHuyền Cuồng Yếu QuyếtHuyền Tà Yếu QuyếtHuyền Ác Yếu QuyếtTâm Trai Bí TriệnHấp Tinh Đại Pháp (Tầng 1)Huyết Đao KinhThiên Ma BíLục Đạo Lăng Tiêu Độc Tôn QuyếtQuỳ Hoa Bảo Điển (Tầng 1)Cửu Âm Chân KinhTạo Hoá Công
Tương truyền Chưởng môn phái Tuyết Sơn Bạch Tự Tại, sáng tạo nội công dựa trên quẻ "Vô Vọng", chú trọng “thiên lôi vô vọng, vô vọng nhi đắc, tất hữu sở thất, tất hữu sở đắc". Luyện xong có thể chuyển hoạ thành phúc, bảo vệ thân thể, cũng có thể chuyển phúc thành hoạ, có thêm địch thủ.

Vô Vọng Thần Công

Vô Vọng Thần Công
Công lực:
-+/86
Điểm nội công: 151
Phản Phác Quy Chân
Thuộc về: Giang Hồ
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 136,517,675
DươngCương
Lực Tay: +250
Thân Pháp: +154
Nội Tức: +233
Canh Khí: +150
Thể Phách: +227
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +375
Thân Pháp: +231
Nội Tức: +349
Canh Khí: +225
Thể Phách: +340
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +12570
Nội lực tối đa +3160
Sức đỡ đòn cực hạn +10170
Nội công phòng +250
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Chịu mọi sát thương giảm 25%, giảm sát thương bạo kích 25%, khi công kích xóa hiệu quả giảm thương nhưng bỏ qua mục tiêu giảm nội công ngoại công phòng ngự 15%, đồng thời tăng 10% sát thương của bản thân vào 10% sát thương bạo kích
ZDN@2024