cửu âm đại điển
Huyền Nguyên KinhThiên Tằm CôngThất Sát Tâm KinhHuyền Thiên Bảo LụcHoán Hồn KinhTu La Võ KinhCẩm Y Hội Ý Công
Thuật kinh thư tà môn địa ngục, địa ngục thần quân thiện thuật này, sau truyền vào Bí Tàng Cẩm Y Vệ. Nguồn gốc thuyết luân hồi địa ngục là Phật Học, kinh pháp hiểu từ Phạn Ngữ "Quang tựu cư, cư hư lược, tang cư đô, lâu, phòng tốt, thảo ô ti thứ, đô lô nan đán, bất lô bán hô", lấy "Cầu sinh bất đắc, cầu tử bất năng" làm cảnh giới chí cao, sau khi hiến tế tu luyện mà thành, có thể nghịch chuyển Âm Dương, rút hồn phách của người, nắm giữ sinh tử. Chính tà không thể cùng tồn tại, tà công này tuy bị giới võ lâm xem thường, nhưng không thể phủ nhận uy lực khủng khiếp của nó.

Hoán Hồn Kinh

Hoán Hồn Kinh
Công lực:
-+/49
Điểm nội công: 111
Vô Tiền Khoáng Hậu
Thuộc về: Cẩm Y Vệ
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 34,239,700
DươngCương
Lực Tay: +192
Thân Pháp: +155
Nội Tức: +90
Canh Khí: +77
Thể Phách: +130
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +288
Thân Pháp: +232
Nội Tức: +135
Canh Khí: +115
Thể Phách: +195
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +8310
Nội lực tối đa +1930
Sức đỡ đòn cực hạn +6270
Nội công phòng +175
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Âm Hồn Phụ Thể: Khi bị tấn công có thể miễn nhiễm tất cả sát thương chiêu thức trong vòng 1s, khi tấn công có tỷ lệ tăng 40% sát thương chiêu thức trong vòng 3s.
ZDN@2024