cửu âm đại điển
Xích Hỏa CôngDương Viêm CôngSí Nhật Tâm KinhLiêu Nguyên Thần CôngMinh Vương Bảo SáchDi Thiên Phần Hải QuyếtMinh Giáo Hội Ý Công
Vốn là tâm pháp trấn phái của một đại phái trăm năm trước, phái này bị hủy hoại trong tiền triều loạn thế, sau khi Bí Tịch lưu lạc giang hồ thì Minh Giáo có được. Tuy tên gốc không thể tìm ra, nhưng một khi luyện thành, có thể đốt đốm lửa lan cả cánh đồng, biến cái mục nát thành thần kỳ, thần diệu phi phàm, cổ danh gọi là "Liêu Nguyên Thần Công".

Liêu Nguyên Thần Công

Liêu Nguyên Thần Công
Công lực:
-+/49
Điểm nội công: 90
Kinh Thế Hãi Tục
Thuộc về: Minh Giáo
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 25,273,000
Thái cực
Lực Tay: +181
Thân Pháp: +95
Nội Tức: +52
Canh Khí: +52
Thể Phách: +95
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +271
Thân Pháp: +142
Nội Tức: +78
Canh Khí: +78
Thể Phách: +142
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +6270
Nội lực tối đa +1400
Sức đỡ đòn cực hạn +4890
Nội công phòng +140
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương, Âm, Nhu +16%
Đặc hiệu:
Khi tấn công cấy cho kẻ địch 1 "Hỏa Chủng": Mỗi s gây cho kẻ địch 156 điểm Sát Thương Dương, thế lửa của "Hỏa Chủng" sẽ mạnh mẽ theo sự xuất chiêu hoặc chịu đòn của người ký sinh, duy trì 12s;
Liêu Nguyên Chi Hỏa: Tấn công mục tiêu thế lửa "Hỏa Chủng" cực mạnh có thể kích hoạt "Liêu Nguyên": Gây cho người ký sinh và kẻ địch xung quanh người đó 468 điểm Sát Thương Dương và 3s Cấm Khinh Công, và khiến cho thế lửa "Hỏa Chủng" trên người mục tiêu khôi phục về trạng thái ban đầu ("Liêu Nguyên" mỗi 20s mới kích hoạt 1 lần);
Dục Hỏa: Lửa của ngôi sao, có thể cháy lan: Khi "Liêu Nguyên" kích hạt khiến chiêu thức Nộ Khí lần sau của bản thân kèm 20% sát thương (Thời gian hồi khí 30s)
ZDN@2024