cửu âm đại điển
Huyền Nguyên KinhThiên Tằm CôngThất Sát Tâm KinhHuyền Thiên Bảo LụcHoán Hồn KinhTu La Võ KinhCẩm Y Hội Ý Công
Cẩm Y Vệ quan trọng Nội Công Tâm Pháp, nghe truyền Công Pháp này bắt nguồn từ Đạo Giáo Tuyệt Học, sau truyền vào Cẩm Y Vệ, cải tiến theo thời gian, thành Thiên Tàm Thần Công, lấy thuần Âm hợp với Dương, phá kén thành bướm.

Thiên Tằm Công

Thiên Tằm Công
Công lực:
-+/36
Điểm nội công: 57
Đăng Phong Tạo Cực
Thuộc về: Cẩm Y Vệ
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 9,850,450
DươngCương
Lực Tay: +55
Thân Pháp: +26
Nội Tức: +75
Canh Khí: +20
Thể Phách: +82
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +82
Thân Pháp: +39
Nội Tức: +112
Canh Khí: +30
Thể Phách: +123
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +3630
Nội lực tối đa +730
Sức đỡ đòn cực hạn +1450
Nội công phòng +75
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Nhiếp Nhân Tinh Huyết, mỗi lần tiêu diệt 1 đơn vị tăng thêm 5 điểm Thể Phách và 3% uy lực cận chiến, có thể cộng dồn 10 tầng tồn tại mãi
ZDN@2024