cửu âm đại điển
Huyền Nguyên KinhThiên Tằm CôngThất Sát Tâm KinhHuyền Thiên Bảo LụcHoán Hồn KinhTu La Võ KinhCẩm Y Hội Ý Công
Kỳ công Cẩm Y Vệ, tương truyền do Không Đồng Quảng Thành Tử sáng tạo, công pháp coi trọng "không nghe không thấy, đổi thần lấy tĩnh, vô lão nhĩ hình, vô dao nhĩ tinh, thận nội bế ngoại, thủ thứ nhất, xử kỳ hòa, nhi nhập vô cùng, du vô cực." Tiếp đó lại nhữu hợp thị huyết tâm tính, cuồng công vô thủ, bá đạo chí cực, có thể coi như "loạn thiên chi kinh, nghịch lân chi nộ, huyền thiên phất thành".

Huyền Thiên Bảo Lục

Huyền Thiên Bảo Lục
Công lực:
-+/49
Điểm nội công: 90
Kinh Thế Hãi Tục
Thuộc về: Cẩm Y Vệ
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 25,273,000
DươngCương
Lực Tay: +183
Thân Pháp: +91
Nội Tức: +56
Canh Khí: +79
Thể Phách: +68
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +274
Thân Pháp: +136
Nội Tức: +84
Canh Khí: +118
Thể Phách: +102
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +6030
Nội lực tối đa +1460
Sức đỡ đòn cực hạn +5490
Nội công phòng +140
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Mỗi cách 16s nhận hiệu quả "Truy sát": 12 lần tiếp theo công kích bỏ qua đỡ đòn tăng 28%, thêm lượng lớn sát thương cương (bỏ qua đỡ đòn).
Huyền Thiên Nghịch Lân: Khi bị tấn công trực tiếp, có xác suất nhất định kích nộ bản thân, sát thương chiêu thức phải chịu giảm 18%, duy trì 32s.
ZDN@2024