cửu âm đại điển
Thiền Định CôngNhị Chỉ ThiềnLa Hán Phục Ma CôngChiên Đàn Thần CôngTẩy Tủy KinhKhổ Hạnh Thiền CôngThiếu Lâm Hội Ý Công
Nghiên cứu nội dung, càng lên cao, càng theo đuổi “ôn tập”, “hội ý”. Ôn tập kiến thức cũ, mỗi khi học được điều mới, những gì học được là của ta, kiến thức là vô tận.

Thiếu Lâm Hội Ý Công

Thiếu Lâm Hội Ý Công
Công lực:
-+/5
Điểm nội công: 141
Thâm Bất Khả Trắc
Thuộc về: Thiếu Lâm
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 3,920
DươngCương
Lực Tay: +361
Thân Pháp: +105
Nội Tức: +129
Canh Khí: +105
Thể Phách: +221
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +541
Thân Pháp: +157
Nội Tức: +193
Canh Khí: +157
Thể Phách: +331
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +12030
Nội lực tối đa +2710
Sức đỡ đòn cực hạn +7950
Nội công phòng +235
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Khổ Độ Chúng Sanh: Khi công kích có xác suất nhất định khiến tất cả chiêu thức bản thân tăng 15% sát thương trong 15s, phòng ngự tăng 15%.
Khô Thiền Độc Ẩm: Khi đỡ đòn thành công có xác suất nhất định khiến bản thân trong 15s duy trì hồi phục khí huyết và điểm đỡ đòn.
Hành Giả Vô Cương: Khi bị công kích có xác suất nhất định loại bỏ phần lớn trạng thái phá phòng, hôn mê và khóa chiêu của bản thân.
ZDN@2024