cửu âm đại điển
Tọa Vong CôngHàn Băng Chân KhíHỗn Nguyên CôngVô Vọng Thần CôngTàn Dương Công QuyếtNgũ Hành Tâm PhápTử Hà CôngĐộc Thiềm CôngNghịch Thiên Tà CôngBăng Tâm QuyếtHuyền Hiệp Yếu QuyếtHuyền Cuồng Yếu QuyếtHuyền Tà Yếu QuyếtHuyền Ác Yếu QuyếtTâm Trai Bí TriệnHấp Tinh Đại Pháp (Tầng 1)Huyết Đao KinhThiên Ma BíLục Đạo Lăng Tiêu Độc Tôn QuyếtQuỳ Hoa Bảo Điển (Tầng 1)Cửu Âm Chân KinhTạo Hoá Công
Kỳ công giang hồ, do Tả Lãnh Thiền phái Tung Sơn sáng tạo ra. Tu luyện công pháp cực kỳ hà khắc, tu luyện ở núi tuyết, nạp khí chí âm chí hàn của trời đất, tập trung vào đan điền, triệt thông kinh lạc, sau vài năm chỉ đạt được thành tựu nhỏ. Sau khi tu luyện đại thành, thân thể nếu đang ngưng băng, hàn khí tung tóe, kích phát khi chạm vào địch, làm mạch của địch bất động, có thể: đục khoét cơ thể, phong ấn bát mạch, trì độn thân hình. Thực lực vô cùng đáng sợ!

Hàn Băng Chân Khí

Hàn Băng Chân Khí
Công lực:
-+/36
Điểm nội công: 57
Đăng Phong Tạo Cực
Thuộc về: Giang Hồ
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 9,850,450
ÂmNhu
Lực Tay: +50
Thân Pháp: +39
Nội Tức: +59
Canh Khí: +56
Thể Phách: +54
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +75
Thân Pháp: +58
Nội Tức: +88
Canh Khí: +84
Thể Phách: +81
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +3210
Nội lực tối đa +820
Sức đỡ đòn cực hạn +4560
Nội công phòng +75
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Khi đánh trúng mục tiêu có một luồng “Hàn Băng Chân Khí” xâm nhập, đối phương bị chân khí quấy nhiễu mỗi lần bị tấn công đều có khả năng kích hoạt hàn khí trong cơ thể, trong vòng 9s sẽ bị đơ sau mỗi lần sát thương, khi hàn khí còn tồn tại, mỗi lần bị tấn công sẽ chịu 1 lượng sát thương âm nhất định.
Hàn Băng Chân Khí: chân khí trong thời gian dài sẽ xâm nhập vào cơ thể mục tiêu, trong thời gian đó có thể tự phát tác làm kích hoạt hàn khí, chỉ có thể ngồi thiền điều tức trong thời gian nhất định mới có thể hóa giải.
ZDN@2024