cửu âm đại điển
Khí Trang CôngNgũ Phù KinhPhi Huyền Vũ KinhBăng Cơ Ngọc Cốt CôngNiết Bàn CôngThanh Liên Bí LụcNga My Hội Ý Công
Là võ lâm Tiền Bối Nhiếp Ảnh sáng tạo ra, sau là Quách Tương ái nữ Quách Tĩnh đã học, Tâm Pháp cần chỉ ở "Tâm Khổ Băng Thanh, Thiên Tháp Bất Kinh; Vạn Biến Do Định, Thần Di Khí Tĩnh; Trần Cấu Bất Triêm, Tục Tương Bất Nhiễm; Hư Không Ninh Mật, Hồn Nhiên Vô Vật; Nhất Tâm Bất Chuế Vật, Cổ Kim Tự ung dung!"

Băng Cơ Ngọc Cốt Công

Băng Cơ Ngọc Cốt Công
Công lực:
-+/49
Điểm nội công: 90
Kinh Thế Hãi Tục
Thuộc về: Nga My
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 25,273,000
ÂmNhu
Lực Tay: +83
Thân Pháp: +105
Nội Tức: +168
Canh Khí: +43
Thể Phách: +78
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +124
Thân Pháp: +157
Nội Tức: +252
Canh Khí: +64
Thể Phách: +117
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +5490
Nội lực tối đa +1600
Sức đỡ đòn cực hạn +5250
Nội công phòng +140
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Đối thủ khi tấn công sẽ có xác suất bị "Hàn Ý Xâm Tập", phá chiêu thức mục tiêu, đơ trong thời gian ngắn.
Khi bị công kích, có xác suất thi triển Ngọc Khiết Băng Thanh: loại bỏ hầu hết trạng thái xấu, hồi phục 1 ít sức đỡ đòn, đỡ ngoại công và hóa giải nội công +18, trong 15s tấn công thêm sát thương âm.
ZDN@2024