cửu âm đại điển
Tọa Vong CôngHàn Băng Chân KhíHỗn Nguyên CôngVô Vọng Thần CôngTàn Dương Công QuyếtNgũ Hành Tâm PhápTử Hà CôngĐộc Thiềm CôngNghịch Thiên Tà CôngBăng Tâm QuyếtHuyền Hiệp Yếu QuyếtHuyền Cuồng Yếu QuyếtHuyền Tà Yếu QuyếtHuyền Ác Yếu QuyếtTâm Trai Bí TriệnHấp Tinh Đại Pháp (Tầng 1)Huyết Đao KinhThiên Ma BíLục Đạo Lăng Tiêu Độc Tôn QuyếtQuỳ Hoa Bảo Điển (Tầng 1)Cửu Âm Chân KinhTạo Hoá Công
Một loại thân bí Tâm Pháp lưu truyền trong Giang Hồ, Công Pháp tuân theo cơ chế tạo hóa Vạn Vật của trời đất, điều chỉnh vận hành Huyết Mạch Chân Khí, tuần hoàn không ngừng, phản Phác Diệc quy thiên, nghe nói sau khi tu thành Lực có thể dựa theo tạo hóa, lợi là mình dùng, Uy Lực không thể xem thường.

Tạo Hoá Công

Tạo Hoá Công
Công lực:
-+/1
Điểm nội công: 0
Bất Kham Nhất Kích
Thuộc về: Giang Hồ
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 0
DươngCương
Lực Tay: +5
Thân Pháp: +4
Nội Tức: +5
Canh Khí: +4
Thể Phách: +8
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +7
Thân Pháp: +6
Nội Tức: +7
Canh Khí: +6
Thể Phách: +12
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +90
Nội lực tối đa +15
Sức đỡ đòn cực hạn +0
Nội công phòng +0
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
ZDN@2024