cửu âm đại điển
Thiền Định CôngNhị Chỉ ThiềnLa Hán Phục Ma CôngChiên Đàn Thần CôngTẩy Tủy KinhKhổ Hạnh Thiền CôngThiếu Lâm Hội Ý Công
Nội công độc môn Thiếu Lâm, người luyện công này, cam chịu cực khổ, rèn luyện cân cốt, nên có tên là "Khổ Hạnh Thiền Công", luyện đến đại thành, tâm kiên chí khố, tà ác bất xâm, ẩn chứa sức mạnh "Kim cương bất hoại".

Khổ Hạnh Thiền Công

Khổ Hạnh Thiền Công
Công lực:
-+/49
Điểm nội công: 131
Thâm Tàng Bất Lộ
Thuộc về: Thiếu Lâm
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 50,351,401
DươngCương
Lực Tay: +323
Thân Pháp: +94
Nội Tức: +116
Canh Khí: +94
Thể Phách: +198
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +484
Thân Pháp: +141
Nội Tức: +174
Canh Khí: +141
Thể Phách: +297
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +10770
Nội lực tối đa +2430
Sức đỡ đòn cực hạn +7350
Nội công phòng +215
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Khổ Độ Chúng Sanh: Khi công kích có xác suất nhất định khiến tất cả chiêu thức bản thân tăng 15% sát thương trong 15s, phòng ngự tăng 15%.
Khô Thiền Độc Ẩm: Khi đỡ đòn thành công có xác suất nhất định khiến bản thân trong 15s duy trì hồi phục khí huyết và điểm đỡ đòn.
Hành Giả Vô Cương: Khi bị công kích có xác suất nhất định loại bỏ phần lớn trạng thái phá phòng, hôn mê và khóa chiêu của bản thân.
ZDN@2024