cửu âm đại điển
Hàn Phách QuyếtNguyệt Lạc LụcLinh Nhạn LụcMai Ảnh SaoVân Thiên PhổLôi Âm Thần ĐiểnThiên Sơn Hội Ý Công
Mấy chục năm trước, cao nhân ẩn thế Thiên Sơn Phái Thiên Sơn bế quan 20 năm ở trong động, từ trạng thái của Thiên Sơn Hàn Mai sáng tạo ra nội công tâm pháp tao nhã. Người tu luyện phải có căn cốt nội công thượng đẳng, lấy xảo trợ lực, công ngoại hóa công, vô cùng vi diệu.

Mai Ảnh Sao

Mai Ảnh Sao
Công lực:
-+/49
Điểm nội công: 90
Kinh Thế Hãi Tục
Thuộc về: Thiên Sơn
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 25,273,000
Thái cực
Lực Tay: +79
Thân Pháp: +57
Nội Tức: +154
Canh Khí: +115
Thể Phách: +72
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +118
Thân Pháp: +85
Nội Tức: +231
Canh Khí: +172
Thể Phách: +108
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +5490
Nội lực tối đa +1600
Sức đỡ đòn cực hạn +6450
Nội công phòng +140
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương, Âm, Nhu +16%
Đặc hiệu:
Hàn Mai Hộ Tuyết: Sau khi bản thân chịu đòn mỗi giây nhận 1 tầng Hộ Tuyết Hàn Khí: Tỉ lệ bị bạo kích của bản thân giảm 1.5%, giảm sát thương bạo kích tăng 3%, duy trì 12s, có thể cộng dồn 6 lần, Hộ Tuyết Hàn Khí khi chịu đòn chuyển lên người kẻ tấn công, mỗi tầng Hàn Khí khiến hắn giảm tốc 10%, tỉ lệ bị bạo kích tăng 1.5%, sát thương bạo kích chịu tăng3% (Thời gian hồi khí 30s);
Mai Ảnh Tương Cố: Khi trạng thái Hàn Mai Hộ Tuyết kết thúc, bản thân khi tấn công trong 8s, mỗi đòn kèm 156 điểm Sát Thương Âm (được cộng thêm uy lực cận thân và uy lực nội công), Hàn Khí trên người kẻ địch càng nặng, sát thương kèm càng cao
ZDN@2024