cửu âm đại điển
Thiền Định CôngNhị Chỉ ThiềnLa Hán Phục Ma CôngChiên Đàn Thần CôngTẩy Tủy KinhKhổ Hạnh Thiền CôngThiếu Lâm Hội Ý Công
Thiếu Lâm khoáng thế kỳ công, truyền rằng Đạt Ma Sư Tổ tu luyện uyên thâm, truyền lại công tất tọa hóa. Công pháp thông thạo nguyên khí của vạn vật đất trời, thể khí hỗ tá, "Lưu hành vô gian trệ, vạn vật y vi mệnh. Xuyên kim dư thấu thạch, thủy hỏa khả dữ tịnh. Tịnh hành bất tương hại, lý dư khí tức thị." Cảnh giới tu luyện lại cao thâm, kiên trì tu luyện, trở lại điểm bắt đầu "Bách xích can đầu bộ, nguyên thủy canh vô thủy. Ngộ đắc kì trung ý, phương khả ngôn tẩy tủy." Hiếm người tu luyện thành, lực bạo phát khủng khiếp---Vạn vật mạc năng bỉ, trường sinh sinh bất tức---Siêu thoát li phàm loại.

Tẩy Tủy Kinh

Tẩy Tủy Kinh
Công lực:
-+/49
Điểm nội công: 111
Vô Tiền Khoáng Hậu
Thuộc về: Thiếu Lâm
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 34,239,700
DươngCương
Lực Tay: +248
Thân Pháp: +86
Nội Tức: +112
Canh Khí: +70
Thể Phách: +129
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +372
Thân Pháp: +129
Nội Tức: +168
Canh Khí: +105
Thể Phách: +193
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +8100
Nội lực tối đa +1980
Sức đỡ đòn cực hạn +6300
Nội công phòng +175
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Vô Sứ Chung Khí: Lúc tấn công có tỷ lệ tăng 2% bạo kích và 4% sát thương bạo kích, duy trì 40s, có thể xếp chồng 6 tầng.
Tẩy Tủy Hoàn Nguyên: Khi bị tấn công có tỷ lệ hồi phục khí huyết bản thân, đồng thời giải trừ trạng thái tiêu cực, và miễn nhiễm những hiệu quả này trong thời gian ngắn.
ZDN@2024