cửu âm đại điển
Cổ Thần QuyếtHoa Vũ Ngũ Linh Điển
Nội công thần bí tương truyền nhiều năm của Nam Cương Miêu Tộc, phải dùng thuật chế độc Nam Cương, ngũ độc thiềm, hạt, ngô, thù là trung gian, hỗ trợ dùng nội lực cao thâm, qua 77 49 lần “độc kiếp” mới luyện thành, khi thần công thành công, trời đổ mưa hoa, ngũ linh phụ thể, nên gọi là “Hoa Vũ Ngũ Linh Điển”.

Hoa Vũ Ngũ Linh Điển

Hoa Vũ Ngũ Linh Điển
Công lực:
-+/72
Điểm nội công: 131
Thâm Tàng Bất Lộ
Thuộc về: Ngũ Tiên Giáo
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 94,926,570
Thái cực
Lực Tay: +208
Thân Pháp: +104
Nội Tức: +257
Canh Khí: +132
Thể Phách: +124
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +312
Thân Pháp: +156
Nội Tức: +385
Canh Khí: +198
Thể Phách: +186
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +9510
Nội lực tối đa +2740
Sức đỡ đòn cực hạn +8250
Nội công phòng +215
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương, Âm, Nhu +16%
Đặc hiệu:
Vũ Lộ Quân Triêm: Khi công kích và bị công kích đều có tỷ lệ khiến mục tiêu trúng một trong 5 loại Ngũ Linh Cổ là thiềm cổ, thù cổ, hạt cổ, ngô cổ, xà cổ, lần lượt giảm lực tay, thân pháp, nội tức, canh khí, thể phách mỗi 25%, duy trì 10 giây.
Huyết Tẩm Hoa Hàn: Công kích mục tiêu trúng Linh Cổ thêm sát thương âm, số lượng Linh Cổ càng nhiều, thêm sát thương càng nhiều.
Chúng Cổ Tề Minh: Khi mục tiêu trúng 3 loại cổ có tỷ lệ nhất định trong vòng 10 giây duy trì kích phát người gây cổ hồi phục khí huyết, và trong lúc này nếu công kích còn có tỷ lệ nhất định bị ngắt.
ZDN@2024