cửu âm đại điển
Khí Trang CôngNgũ Phù KinhPhi Huyền Vũ KinhBăng Cơ Ngọc Cốt CôngNiết Bàn CôngThanh Liên Bí LụcNga My Hội Ý Công
Tập Đại Thành của Nga Mi Nội Công Tâm Pháp. Vốn là Đạo Giáo Kinh, sau chuyển đến Nga Mi, nhiều lần chỉnh sửa, thành Võ Học Mật Pháp nay. Trên dựa Cửu Thiên Nạp Khí Hải, Hạ lấy Ngũ Hành định Đan Điền, Ngoại Quyển càn Khôn, Nội Tu Âm Dương, Phương Năng Đại Thừa.

Phi Huyền Vũ Kinh

Phi Huyền Vũ Kinh
Công lực:
-+/36
Điểm nội công: 67
Sở Hướng Phí Mị
Thuộc về: Nga My
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 14,994,150
ÂmNhu
Lực Tay: +32
Thân Pháp: +64
Nội Tức: +128
Canh Khí: +32
Thể Phách: +63
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +48
Thân Pháp: +96
Nội Tức: +192
Canh Khí: +48
Thể Phách: +94
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +3720
Nội lực tối đa +1060
Sức đỡ đòn cực hạn +1800
Nội công phòng +95
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Thư Hoạt Kinh Mạch: Mỗi lần xuất chiêu trong 5s Khí huyết hồi phục tối đa 2% Khí huyết, có xác suất phục hồi Khí huyết x2
Linh Không Hoàn Khí:sau khi Xuyên Vân Tung có thể Linh Không Hoàn Khí, trong 3s có thể Xuyên Vân Tung liên tục
ZDN@2024