cửu âm đại điển
Thông Tuệ CôngMinh Ngọc CôngVong Tình Thiên ThưLiên Hoa Bảo GiámCửu Thiên Tiên QuyếtKhê Nguyệt Hoa Hương TậpQuân Tử Hội Ý Công
Giang Hồ Võ Hiệp Quyết, đồn rằng được Lục Tiểu Phong và công chúa Ngọc Bính vô tình có được trên hoang đảo, sau rơi vào tay Quân Tử Đường. Tâm pháp lấy ý của Cửu Trùng "Thiện công giả động hồ cửu thiên chi thượng, cửu thiên chi tế, an phóng an thuộc?", và tham khảo thêm "Phượng cầm, diên loại. Việt nhân vị chi phong bá. Phi tường, tắc thiên đại phong." Từ nhiều tư liệu, ngộ hóa mà thành. Tu luyện tập pháp khó khăn vô cùng, tương truyền kẻ luyện thành công pháp, có thể tự do đi lại trong giang hồ, hiệu lệnh cửu thiên, uy hãn thần ma.

Cửu Thiên Tiên Quyết

Cửu Thiên Tiên Quyết
Công lực:
-+/49
Điểm nội công: 111
Vô Tiền Khoáng Hậu
Thuộc về: Quân Tử Đường
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 34,239,700
ÂmNhu
Lực Tay: +107
Thân Pháp: +116
Nội Tức: +213
Canh Khí: +121
Thể Phách: +88
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +160
Thân Pháp: +174
Nội Tức: +319
Canh Khí: +181
Thể Phách: +132
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +7350
Nội lực tối đa +2170
Sức đỡ đòn cực hạn +7680
Nội công phòng +175
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Phụng Vũ Loan Ca: Khi tấn công hoặc bị tấn công đều có tỷ lệ tăng sát thương chiêu thức bản thân lên 33% trong thời gian ngắn, hiệu quả miễn thương tăng 22%, duy trì 20s.
Phụng Vũ Cửu Thiên: Khi "Phụng Vũ Loan Ca" bộc phát, thân nhẹ như lông hồng, tăng sát thương khi tấn công trong không trung. Trong thời gian duy trì sẽ miễn nhiễm 1 lần hiệu quả đánh bay, đánh ngã, đánh lùi, tạm thời nhận trạng thái hoàng bá thể ngắn.
ZDN@2024