cửu âm đại điển
Tiêu Dao Tâm PhápNgọc Dương Thần CôngHàng Long Tâm PhápTửu Vũ Thần CôngCầm Long CôngThiên Nguyên Tâm phápCái Bang Hội Ý Công
Nghiên cứu nội dung, càng lên cao, càng theo đuổi “ôn tập”, “hội ý”. Ôn tập kiến thức cũ, mỗi khi học được điều mới, những gì học được là của ta, kiến thức là vô tận.

Cái Bang Hội Ý Công

Cái Bang Hội Ý Công
Công lực:
-+/5
Điểm nội công: 141
Thâm Bất Khả Trắc
Thuộc về: Cái Bang
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 3,920
DươngCương
Lực Tay: +370
Thân Pháp: +149
Nội Tức: +129
Canh Khí: +112
Thể Phách: +160
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +555
Thân Pháp: +223
Nội Tức: +193
Canh Khí: +168
Thể Phách: +240
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +11670
Nội lực tối đa +2790
Sức đỡ đòn cực hạn +8400
Nội công phòng +235
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Thạch Phá Thiên Kinh: Thạch Phá Thiên Kinh: Khi tấn công có tỷ lệ khiến bản thân trong 15s bỏ qua tất cả miễn giảm phòng ngự tăng 30%, tất cả sát thương chiêu thức tăng 10%.
Phần Nguyệt Quy Nguyên: Khi tấn công có tỷ lệ gây thêm sát thương dương cho mục tiêu và giảm thời gian điều tức Thạch Phá Thiên Kinh 4s.
Thiên Nguyên Phá Võ: Khi bị tấn công có tỷ lệ xóa một phần hiệu quả loại tấn công của đối phương như cộng thêm sát thương, bỏ qua miễn giảm phòng ngự, giúp trực tiếp hoặc gián tiếp tăng trạng thái sát thương, và giảm 30% sát thương của đối phương trong 10s.
ZDN@2024