cửu âm đại điển
Thiên Long KìnhLăng Vân Tâm Kinh
Nội công độc môn mà lão chủ nhân Trường Phong Tiêu Cục-Địch Quan ngộ ra lúc cuối đời, nội công này khi phòng thủ như gió nhẹ lướt qua núi, khi tấn công như kinh lôi lạc phàm trần, cái gọi là “Lúc phòng thủ gió yên biển lặng, diệt một lần đất nứt trời tan”, Địch Quan lấy ý “Liệt sĩ về già, chí khí bất khuất”, đặt tên là “Lăng Vân Tâm Kinh”.

Lăng Vân Tâm Kinh

Lăng Vân Tâm Kinh
Công lực:
-+/72
Điểm nội công: 131
Thâm Tàng Bất Lộ
Thuộc về: Cổ Mộ
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 94,888,320
DươngCương
Lực Tay: +297
Thân Pháp: +170
Nội Tức: +127
Canh Khí: +94
Thể Phách: +137
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +445
Thân Pháp: +255
Nội Tức: +190
Canh Khí: +141
Thể Phách: +205
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +10320
Nội lực tối đa +2540
Sức đỡ đòn cực hạn +7710
Nội công phòng +215
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Vân Tiếp: Khi bị công kích có xác suất nhất định khiến bản thân hấp thụ 36% sát thương phải chịu ở 7 lần tiếp theo.
Vân Dẫn: Mỗi lần hấp thụ sát thương sẽ tích lũy 1 phần sức lực, công kích sẽ kèm theo mọi sức lực tạo thêm sát thương cương cho mục tiêu, uy lực cận thân càng cao, sức lực càng mạnh, sát thương càng cao.
ZDN@2024