cửu âm đại điển
Thu Lão QuyếtKiêu Dương QuyếtThanh Đàm QuyếtKỳ Áo QuyếtPhong Khởi QuyếtCôn Luân DẫnCôn Luân Hội Ý Công
Nghiên cứu nội dung, càng lên cao, càng theo đuổi “ôn tập”, “hội ý”. Ôn tập kiến thức cũ, mỗi khi học được điều mới, những gì học được là của ta, kiến thức là vô tận.

Côn Luân Hội Ý Công

Côn Luân Hội Ý Công
Công lực:
-+/5
Điểm nội công: 141
Thâm Bất Khả Trắc
Thuộc về: Côn Luân
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 3,920
ÂmNhu
Lực Tay: +101
Thân Pháp: +184
Nội Tức: +362
Canh Khí: +166
Thể Phách: +107
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +151
Thân Pháp: +276
Nội Tức: +543
Canh Khí: +249
Thể Phách: +160
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +10170
Nội lực tối đa +3170
Sức đỡ đòn cực hạn +8820
Nội công phòng +235
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Mỗi lần tấn công mục tiêu chưa phòng thủ, có tỉ lệ truyền nội lực vào mục tiêu, gieo “Côn Luân Kình” vào mục tiêu, giữa 2 phe hình thành tuyến Côn Luân Dẫn, khiến mục tiêu không thể thoát khỏi sự kiểm soát của bản thân, duy trì 10s. (Tấn công càng gần mục tiêu, tỉ lệ kích hoạt càng cao)
Côn Luân Kình: Mỗi giây gây ra sát thương âm và giảm tốc 50%; Khi gây ra sát thương có tỉ lệ kéo dài “Côn Luân Kình” 2s.
Côn Luân Dẫn-Hóa Kình Vi Khí: Khi tồn tại đường dẫn, có thể duy trì hồi huyết khí cho bản thân.
Côn Luân Dẫn-Tiến Thoái Lưỡng Nan: Khi khoảng cách 2 phe lớn hơn 12m, tuyến Côn Luân Dẫn mất hiệu lực, mục tiêu gây ra 1 lần sát thương và đơ 3s; khi khoảng cách 2 phe dưới 4m, sẽ khiến mục tiêu định thân.
ZDN@2024