cửu âm đại điển
Tiêu Dao Tâm PhápNgọc Dương Thần CôngHàng Long Tâm PhápTửu Vũ Thần CôngCầm Long CôngThiên Nguyên Tâm phápCái Bang Hội Ý Công
Nội Công Tâm Pháp cơ bản của Cái Bang, "Không gì ngoài Ngũ Dục, chữa lành vết thương, ung dung tự tại". Cái Bang Đệ Tử xưa nay thoải mái, tự do tự tại, ung dung đi hết Thế Gian.

Tiêu Dao Tâm Pháp

Tiêu Dao Tâm Pháp
Công lực:
-+/36
Điểm nội công: 42
Thần Hồ Kỳ Kỹ
Thuộc về: Cái Bang
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 4,925,500
DươngCương
Lực Tay: +72
Thân Pháp: +17
Nội Tức: +13
Canh Khí: +12
Thể Phách: +61
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +108
Thân Pháp: +25
Nội Tức: +19
Canh Khí: +18
Thể Phách: +91
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +2100
Nội lực tối đa +560
Sức đỡ đòn cực hạn +860
Nội công phòng +50
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Sau 8 giây, công kích lần sau gấp 1.5 lần sát thương và kèm theo sát thương dương, làm cho mục tiêu giảm tốc liên tục 3 giây
ZDN@2024