cửu âm đại điển
Thất Tuyệt KinhLục Hợp KinhNgũ Độc Kỳ KinhThái Tổ Âm CôngTâm Mạch Âm CôngThiên Ma Bảo LụcĐường Môn Hội Ý Công
Nghiên cứu nội dung, càng lên cao, càng theo đuổi “ôn tập”, “hội ý”. Ôn tập kiến thức cũ, mỗi khi học được điều mới, những gì học được là của ta, kiến thức là vô tận.

Đường Môn Hội Ý Công

Đường Môn Hội Ý Công
Công lực:
-+/5
Điểm nội công: 141
Thâm Bất Khả Trắc
Thuộc về: Đường Môn
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 3,920
ÂmNhu
Lực Tay: +272
Thân Pháp: +234
Nội Tức: +142
Canh Khí: +121
Thể Phách: +151
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +408
Thân Pháp: +351
Nội Tức: +213
Canh Khí: +181
Thể Phách: +226
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +11490
Nội lực tối đa +2840
Sức đỡ đòn cực hạn +8520
Nội công phòng +235
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Mãn Quý Yêu Đằng: Khi tấn công có tỷ lệ tăng 6% tất cả sát thương bạo kích cho bản thân, và khiến đối phương giảm 6% tất cả sát thương bạo kích, duy trì 30s, tối đa tồn tại 5 tầng.
Nộ Cực Phốc Sát: Khi tấn công có tỷ lệ giúp tỷ lệ bạo kích bản thân tăng 6% trong 10s, tất cả sát thương chiêu thức tăng 6%, trong thời gian tất công mục tiêu có tỷ lệ chồng 1 tầng, chồng 5 tầng sẽ xóa.
Thôi Hình Hóa Khí: Khi tấn công có tỷ lệ xóa đa số hiệu quả loại hộ thể của mục tiêu như hấp thu sát thương, trạng thái trực tiếp giảm sát thương.
ZDN@2024