cửu âm đại điển
Huyết Ma Tâm KinhĐồ Lục Thần Công
Tà công hắc giáo Huyết Đao Môn, "Huyết, ưu sắc dã, nộ chi nguyên tuyền, huyết dĩ cáo sát, dĩ sát chỉ sát", ý nghĩa sâu xa nhất của tâm quyết là ở—Ân Huyết Phần Thân, một khi Khí huyết của bản thân ở trạng thái đặc biệt thì tà khí sẽ bùng phát. Sau khi Huyết Ma Tâm Kinh bạo phát, ý niệm tồn tại chỉ là tiêu diệt, chưa tử sẽ còn diệt.

Huyết Ma Tâm Kinh

Huyết Ma Tâm Kinh
Công lực:
-+/72
Điểm nội công: 131
Thâm Tàng Bất Lộ
Thuộc về: Huyết Đao Môn
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 94,926,570
DươngCương
Lực Tay: +294
Thân Pháp: +152
Nội Tức: +102
Canh Khí: +147
Thể Phách: +130
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +441
Thân Pháp: +228
Nội Tức: +153
Canh Khí: +220
Thể Phách: +195
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +10470
Nội lực tối đa +2500
Sức đỡ đòn cực hạn +8340
Nội công phòng +215
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Bạo Tẩu: Khi công kích có xác suất nhất định khiến bản thân tăng 30% sát thương mọi chiêu thức và 50% tốc độ dịch chuyển trong 12 giây.
Thực Thể: Khi công kích có xác suất nhất định khiến mục tiêu giảm 50% mọi hiệu quả hồi phục trong 12 giây.
Huyết Ma Phụ Thể: Khi khí huyết bản thân thấp hơn 30%, công kích có xác suất nhất định khiến trong 12 giây chỉ cần huyết khí bản thân thấp hơn 50% mà công kích mục tiêu thì có thể hấp thụ huyết khí với 100% lượng sát thương.
ZDN@2024