cửu âm đại điển
Phong Ảo LụcẢnh Lưu Quyết
Mãi đến sau khi lập phái hơn 10 năm, Thần Mang Quận Chủ sáng tạo tâm pháp độc môn "Ảnh Lưu Quyết", nội lực công pháp này hợp thành một thể với năng lượng biển lớn, năng lực tăng cực nhanh, xuyên thấu giáp, thủ vô hình. Vô cùng vô tận, cực kỳ bá đạo.

Ảnh Lưu Quyết

Ảnh Lưu Quyết
Công lực:
-+/72
Điểm nội công: 131
Thâm Tàng Bất Lộ
Thuộc về: Tinh Miễu Các
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 94,926,570
Thái cực
Lực Tay: +116
Thân Pháp: +124
Nội Tức: +272
Canh Khí: +198
Thể Phách: +116
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +174
Thân Pháp: +186
Nội Tức: +408
Canh Khí: +297
Thể Phách: +174
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +9390
Nội lực tối đa +2770
Sức đỡ đòn cực hạn +9930
Nội công phòng +215
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương, Âm, Nhu +16%
Đặc hiệu:
Cứ cách một thời gian bản thân nhận được "Ẩn Độn", bản thân tăng 3% tốc độ di chuyển, khi nhận được "Lưu Quang Phá Sát" bị xóa
Lưu Quang Phá Sát: khi tấn công sẽ xóa"Ẩn Độn" khiến bỏ qua miễn giảm phòng ngự nội ngoại công của bản thân tăng 20%, duy trì 8s.
Hòa Quang Đồng Trần: mỗi lần bị tấn công đều nhận được 1 tầng"Hòa Quang Đồng Trần", mỗi tầng giảm 3%sát thương chịu đòn, tối đa cộng dồn 7 tầng, duy trì 8s; thời gian tự nhiên kết thúc có thể lĩnh hội " Ảnh Lưu Quyết-Bí" .
Ảnh Lưu Quyết-Bí: Cường hóa "Lưu Quang Phá Sát" lần sau, kèm thêm sát thương dựa theo số tầng "Hòa Quang Đồng Trần" nhận được, số tầng càng cao, sát thương kèm theo càng cao, duy trì 40s.
ZDN@2024