cửu âm đại điển
Lưỡng Nghi Hộ Tâm CôngNội Đan ThuậtThượng Thanh Vô Cực CôngThuần Dương Vô Cực CôngỶ Thiên Đồ Long CôngThái Cực Thần CôngVõ Đang Hội Ý Công
Tinh hoa công pháp Đạo gia, do Trương Tam Phong sáng lập, nội dung quan trọng của tâm pháp chính là "hít thở sâu, hình và khí hợp nhất, chủ yếu dựa vào đan điền." Khí thuần dương dâng trào và phóng ra, làm chấn thương địch, tổn hại gân mạch.

Thuần Dương Vô Cực Công

Thuần Dương Vô Cực Công
Công lực:
-+/49
Điểm nội công: 90
Kinh Thế Hãi Tục
Thuộc về: Võ Đang
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 25,273,000
Thái cực
Lực Tay: +134
Thân Pháp: +31
Nội Tức: +177
Canh Khí: +59
Thể Phách: +76
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +201
Thân Pháp: +46
Nội Tức: +265
Canh Khí: +88
Thể Phách: +114
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +5460
Nội lực tối đa +1610
Sức đỡ đòn cực hạn +4950
Nội công phòng +140
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương, Âm, Nhu +16%
Đặc hiệu:
Khi công kích, có xác suất nhất định làm "Chấn Thương" mục tiêu: Mỗi lần bị công kích đều sẽ nhận thêm sát thương dương, duy trì 16s.
Thuần Dương Vô Cực: Trong thời gian mục tiêu "Chấn Thương", sau 3 lần xuất chiêu, xuất chiêu tiếp sẽ khiến "Nội thương thêm nặng": Phong chiêu và cấm khinh công 3s.
Nếu chưa kích hoạt "Nội thương thêm nặng", thì khi kết thúc "Chấn Thương" sẽ thêm một lần hiệu quả "Nội thương thêm nặng".
ZDN@2024