cửu âm đại điển
Ma Ha Tâm KinhBối Diệp Thiền Kinh
Theo lời đồn, nội công này do một vị Thiền Môn Cao Tăng lúc đọc và nghiên cứu "Ma Ha Bát Nhã Ba La Mật Tâm Kinh" đã ngộ ra, do vậy được gọi là: Ma Ha Tâm Kinh. Nội công này chú trọng phòng thủ phản kích, có thể tích lũy nội lực trong nghịch cảnh, ung dung mưu tính phản kích.

Ma Ha Tâm Kinh

Ma Ha Tâm Kinh
Công lực:
-+/49
Điểm nội công: 70
Sở Hướng Phí Mị
Thuộc về: Đạt Ma
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 22,558,800
DươngCương
Lực Tay: +121
Thân Pháp: +58
Nội Tức: +45
Canh Khí: +37
Thể Phách: +78
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +181
Thân Pháp: +87
Nội Tức: +67
Canh Khí: +55
Thể Phách: +117
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +4440
Nội lực tối đa +1005
Sức đỡ đòn cực hạn +2220
Nội công phòng +100
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Khi bị tấn công, có xác suất cổ động Chân Khí duy trì tạo 3 lần sát thương dương cho mục tiêu xung quanh.
Ma Ha Vô Lượng: Khi Chân Khí tiêu tán, nếu xung quanh còn mục tiêu, sẽ hồi phục tụ huyết bản thân, mục tiêu còn càng nhiều, tụ huyết càng cao.
ZDN@2024