cửu âm đại điển
Hàn Phách QuyếtNguyệt Lạc LụcLinh Nhạn LụcMai Ảnh SaoVân Thiên PhổLôi Âm Thần ĐiểnThiên Sơn Hội Ý Công
Một loại công pháp nội tu cổ xưa từ Tây Vực truyền đến. Nếu đạt đến cảnh giới cao nhất "Nhân ngưu bất kiến thời, bích thiên quang giảo khiết", phòng ngự cực mạnh tự động hộ thể, nội công này chí nhu khắc chí cương.

Nguyệt Lạc Lục

Nguyệt Lạc Lục
Công lực:
-+/36
Điểm nội công: 57
Đăng Phong Tạo Cực
Thuộc về: Thiên Sơn
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 9,850,450
Thái cực
Lực Tay: +52
Thân Pháp: +26
Nội Tức: +77
Canh Khí: +77
Thể Phách: +26
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +78
Thân Pháp: +39
Nội Tức: +115
Canh Khí: +115
Thể Phách: +39
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +2900
Nội lực tối đa +895
Sức đỡ đòn cực hạn +2590
Nội công phòng +75
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương, Âm, Nhu +16%
Đặc hiệu:
Cứ chịu đòn 5 lần, lần chịu đòn tiếp theo trong 5s hồi phục 351 điểm Khí Huyết và Nội Lực bằng 5% Nội Lực tối đa hoặc phản đòn 351 điểm Sát Thương Âm (Hồi phục Khí Huyết và sát thương đều được cộng thêm uy lực cận thân và uy lực nội công, thời gian hồi khí 10s)
ZDN@2024