cửu âm đại điển
Thu Lão QuyếtKiêu Dương QuyếtThanh Đàm QuyếtKỳ Áo QuyếtPhong Khởi QuyếtCôn Luân DẫnCôn Luân Hội Ý Công
Công pháp này tương truyền được sáng tạo bắt nguồn từ thần thoại thượng cổ Hậu Nghệ Bắn Mặt Trời, tổng cộng có 9 tầng cảnh giới, 3 tầng Triều Dương Diệu Thiên, Liệt Nhật Đương Không, Trường Hồng Quán Nhật, 6 tầng Dương Quang Phổ Chiếu, Kiêu Dương Tự Hỏa, Kim Dương Phá Ngục, 9 tầng Quang Mang Vạn Trượng, Nhật Nguyệt Trùng Quang, Như Nhật Trung Thiên. Muốn luyện đại thành khó như lên trời.

Kiêu Dương Quyết

Kiêu Dương Quyết
Công lực:
-+/36
Điểm nội công: 57
Đăng Phong Tạo Cực
Thuộc về: Côn Luân
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 9,850,450
ÂmNhu
Lực Tay: +26
Thân Pháp: +52
Nội Tức: +103
Canh Khí: +52
Thể Phách: +26
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +39
Thân Pháp: +78
Nội Tức: +154
Canh Khí: +78
Thể Phách: +39
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +2840
Nội lực tối đa +910
Sức đỡ đòn cực hạn +1960
Nội công phòng +75
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Mỗi lần tấn công mục tiêu có tỉ lệ nhất định truyền "Kiêu Dương Chân Khí" cho mục tiêu đó.
Kiêu Dương Chân Khí: Duy trì tổn thất khí huyết. (Trong thời gian Chân Khí phát tác, nếu lần nữa bị truyền vào sẽ làm mới đếm giờ)
Nếu trong phạm vi 4m xung quanh mục tiêu có mục tiêu đối địch, Chân Khí sẽ khuếch tán xung quanh, cũng truyền 1 luồng “Kiêu Dương Chân Khí” vào mục tiêu bị ảnh hưởng. (Trước khi hiệu quả kết thúc, mục tiêu bị Chân Khí khuếch tán ảnh hưởng sẽ không bị ảnh hưởng lại)
ZDN@2024