cửu âm đại điển
Huyết Ma Tâm KinhĐồ Lục Thần Công
Công pháp tàn độc Huyết Đao Môn, tương truyền sư tổ sáng lập môn phái lĩnh ngộ ra sau khi mất đi nhân tính sát hại dân trong thành, công pháp ngỗ ngược thiền ngữ phật giáo "Phóng hạ đồ đao, lập địa thành phật", coi trọng lấy những điều tuyệt vọng làm tan biến những ý niệm lương thiện: "Nghiệt tại đồ lục, tội vi tại nhân, sát lục nhi bất chỉ, vu vong nhi bất ngộ". Sau khi luyện thành công pháp, thường điên cuồng, khát máu, người nào muốn tu luyện, cần phải suy nghĩ kỹ.

Đồ Lục Thần Công

Đồ Lục Thần Công
Công lực:
-+/49
Điểm nội công: 70
Sở Hướng Phí Mị
Thuộc về: Huyết Đao Môn
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 22,558,800
DươngCương
Lực Tay: +114
Thân Pháp: +62
Nội Tức: +45
Canh Khí: +61
Thể Phách: +56
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +171
Thân Pháp: +93
Nội Tức: +67
Canh Khí: +91
Thể Phách: +84
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +4320
Nội lực tối đa +1035
Sức đỡ đòn cực hạn +2710
Nội công phòng +100
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Sinh Đồ Tử Lục: Khi tấn công có tỉ lệ khiến mục tiêu duy trì lưu huyết, duy trì 5s, tấn công mục tiêu dưới trạng thái lưu huyết sẽ kèm thêm 30% sát thương ngoại công.
Quái Tử Thủ: sau khi diệt mục tiêu, lần tấn công sau chắc chắn tạo ra trạng thái lưu huyết.(Mục tiêu bị diệt phải là người chơi mới có hiệu lực)
ZDN@2024