cửu âm đại điển
Hỗn Thiên Bảo Giám
Hồn Thiên Bảo Giám, bí pháp nội công hoàng thất, sau du nhập vào Vô Căn Môn, tâm pháp chú trọng “Đảo hành nghịch luyện, phá hậu nhi sinh, tạ tá thiên địa chi lực, hư bổ kỷ thân, vạn vật giai vi ngô dụng, vạn vật giai vi ngô sinh”, tương truyền khi công thành, diệt được đường huyết quang trên Cửu Tiêu, nên bầu trời biến sắc, thị huyết tham sinh, nội lực trào dâng vô tận, thực lực vô cùng mạnh mẽ.

Hỗn Thiên Bảo Giám

Hỗn Thiên Bảo Giám
Công lực:
-+/72
Điểm nội công: 131
Thâm Tàng Bất Lộ
Thuộc về: Vô Căn Môn
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 94,926,570
ÂmNhu
Lực Tay: +238
Thân Pháp: +137
Nội Tức: +200
Canh Khí: +122
Thể Phách: +129
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +357
Thân Pháp: +205
Nội Tức: +300
Canh Khí: +183
Thể Phách: +193
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +9780
Nội lực tối đa +2670
Sức đỡ đòn cực hạn +8580
Nội công phòng +215
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Huyết Khung Thương: Thị huyết tham sinh, khi công kích, cứ 1 lần công kích hấp thụ 309 điểm khí huyết (Thêm uy lực nội công phải chịu), và thêm 20% sát thương, sau khi tích lũy 9 lần thì vào 25 giây hồi.
Mai Hà Đãng: Đảo hành nghịch luyện, khi đỡ bị công kích hồi phục 56 điểm nội lực bản thân (Thêm uy lực nội công phải chịu), sau 9 lần tích lũy thì vào 25 giây hồi.
Vô Phá Thiên Tinh: Công kích có xác suất xóa Huyết Khung Thương và hồi Mai Hà Đãng.
(Người tịnh thân mới có thể vận hành nội công này)
ZDN@2024