cửu âm đại điển
Thông Tuệ CôngMinh Ngọc CôngVong Tình Thiên ThưLiên Hoa Bảo GiámCửu Thiên Tiên QuyếtKhê Nguyệt Hoa Hương TậpQuân Tử Hội Ý Công
Tập Đại Thành của Quân Tử Đường Nội Công Tâm Pháp. Hình Chi Sở Y Giả Khí Dã, Khí Chi Sở Nhân Giả Hình Dã, Hình Khí Tương Y, Vạn Hồn Phách Giai Chi, mà hiệu Xung Hòa, Xung Hòa là Nguyên và Hĩ.

Vong Tình Thiên Thư

Vong Tình Thiên Thư
Công lực:
-+/36
Điểm nội công: 67
Sở Hướng Phí Mị
Thuộc về: Quân Tử Đường
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 14,994,150
ÂmNhu
Lực Tay: +64
Thân Pháp: +64
Nội Tức: +96
Canh Khí: +32
Thể Phách: +63
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +96
Thân Pháp: +96
Nội Tức: +144
Canh Khí: +48
Thể Phách: +94
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +3810
Nội lực tối đa +1030
Sức đỡ đòn cực hạn +2450
Nội công phòng +95
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Kiếm Ngã Lưỡng Vong: mỗi lần công kích có xác suất vào cảnh giới "Kiếm Ngã Lưỡng Vong": mỗi lần công kích sát thương tăng 5 điểm, và mỗi 2 giây tăng thêm 5 điểm, liên tục 20 giây
Kiếm Đạo Minh Gia: làm sát thương các vũ khí kiếm tăng 30 điểm
ZDN@2024