cửu âm đại điển
Hàn Phách QuyếtNguyệt Lạc LụcLinh Nhạn LụcMai Ảnh SaoVân Thiên PhổLôi Âm Thần ĐiểnThiên Sơn Hội Ý Công
Nghiên cứu nội dung, càng lên cao, càng theo đuổi “ôn tập”, “hội ý”. Ôn tập kiến thức cũ, mỗi khi học được điều mới, những gì học được là của ta, kiến thức là vô tận.

Thiên Sơn Hội Ý Công

Thiên Sơn Hội Ý Công
Công lực:
-+/5
Điểm nội công: 141
Thâm Bất Khả Trắc
Thuộc về: Thiên Sơn
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 3,920
Thái cực
Lực Tay: +114
Thân Pháp: +86
Nội Tức: +342
Canh Khí: +254
Thể Phách: +123
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +171
Thân Pháp: +129
Nội Tức: +513
Canh Khí: +381
Thể Phách: +184
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +10350
Nội lực tối đa +3130
Sức đỡ đòn cực hạn +10800
Nội công phòng +235
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương, Âm, Nhu +16%
Đặc hiệu:
Lôi Thanh Ẩn Ẩn: Khi tấn công có tỉ lệ dùng Lôi Thanh Ẩn ẨnChân khí chấn thương kẻ địch: Sát thương chịu trong 8s tăng 15% và sát thương chịu sau 8s bộc phát 35%, trong thời gian đó cứ tấn công 1 lần (Nhiều nhất 4 lần) nội thương trầm trọng 5% (Thời gian hồi khí 32s);
Thần Âm Hài Hài: Khi chịu đòn có tỉ lệ kích hoạt chân khí Thần Âm Hài Hài xóa tan ư huyết trị thương: Sát thương chịu trong 6s sau 6s chuyển hóa 30% thành khí huyết, trong thời gian đó cứ chịu đòn 1 lần (Nhiều nhất 4 lần) hiệu quả chuyển hóa tăng 5% (Thời gian hồi khí 40s)
ZDN@2024