cửu âm đại điển
Thông Tuệ CôngMinh Ngọc CôngVong Tình Thiên ThưLiên Hoa Bảo GiámCửu Thiên Tiên QuyếtKhê Nguyệt Hoa Hương TậpQuân Tử Hội Ý Công
Nội Công Tâm Pháp cơ bản của Quân Tử Đường, tương truyền là Thần Y Hoa Đà sáng tạo ra, sau truyền vào Quân Tử Đường. Người thông thái, cần thông hiểu Vũ Trụ trước, sau mới thông Tinh Thần, nạp Linh Khí của Âm Dương, định trong thế giới càn khôn, mới có thể đạt được Đạo, thông trí tuệ này.

Thông Tuệ Công

Thông Tuệ Công
Công lực:
-+/36
Điểm nội công: 42
Thần Hồ Kỳ Kỹ
Thuộc về: Quân Tử Đường
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 4,925,500
ÂmNhu
Lực Tay: +35
Thân Pháp: +13
Nội Tức: +78
Canh Khí: +10
Thể Phách: +39
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +52
Thân Pháp: +19
Nội Tức: +117
Canh Khí: +15
Thể Phách: +58
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +2100
Nội lực tối đa +560
Sức đỡ đòn cực hạn +870
Nội công phòng +50
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Khi công kích có xác suất 40% hồi phục Nội Lực, Nội Tức càng cao phục hồi càng lớn, thậm chí có khi tính liên tục hồi phục
ZDN@2024