cửu âm đại điển
Phong Ảo LụcẢnh Lưu Quyết
Tương truyền 30 năm trước, Thần Mang Quận Chủ cơ duyên nhìn thấy trên tường đá sơn động của Hoang Đảo, sau khi tu luyện thành công, liền hủy tường đá. Sau khi công pháp này đạt thành, thế như cầu vồng, uy dũng vô song.

Phong Ảo Lục

Phong Ảo Lục
Công lực:
-+/49
Điểm nội công: 70
Sở Hướng Phí Mị
Thuộc về: Tinh Miễu Các
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 22,520,350
Thái cực
Lực Tay: +81
Thân Pháp: +51
Nội Tức: +112
Canh Khí: +51
Thể Phách: +44
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +121
Thân Pháp: +76
Nội Tức: +168
Canh Khí: +76
Thể Phách: +66
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +3870
Nội lực tối đa +1150
Sức đỡ đòn cực hạn +4650
Nội công phòng +100
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương, Âm, Nhu +16%
Đặc hiệu:
Khi tấn công bắn 1 tia "Phong Ảo Chân Khí" vào mục tiêu, duy trì 5 giây,mỗi giây gây sát thương nhu nhất định
Chân Khí : Chân Khí bắn ra và phản hồi xong sẽ hồi phục cho bản thân Khí Huyết nhất định.
ZDN@2024