cửu âm đại điển
Tọa Vong CôngHàn Băng Chân KhíHỗn Nguyên CôngVô Vọng Thần CôngTàn Dương Công QuyếtNgũ Hành Tâm PhápTử Hà CôngĐộc Thiềm CôngNghịch Thiên Tà CôngBăng Tâm QuyếtHuyền Hiệp Yếu QuyếtHuyền Cuồng Yếu QuyếtHuyền Tà Yếu QuyếtHuyền Ác Yếu QuyếtTâm Trai Bí TriệnHấp Tinh Đại Pháp (Tầng 1)Huyết Đao KinhThiên Ma BíLục Đạo Lăng Tiêu Độc Tôn QuyếtQuỳ Hoa Bảo Điển (Tầng 1)Cửu Âm Chân KinhTạo Hoá Công
"Lục đạo giả: Thiên đạo, nhân đạo, a tu la đạo, súc sinh đạo, ngạ quỷ đạo, địa ngục đạo; Lăng tiêu giả: Lăng không nhất vũ, vạn cổ vân tiêu". Nội công này cần thôn tính thiên địa, khí thế điều khiển hàn khí, uyển chuyển tựa nội lực lông vũ, chí dương ngự chí âm chí nhu, thượng thiên nhập địa, bát hoang lục hợp, duy ngã độc tôn!

Lục Đạo Lăng Tiêu Độc Tôn Quyết

Lục Đạo Lăng Tiêu Độc Tôn Quyết
Công lực:
-+/86
Điểm nội công: 151
Phản Phác Quy Chân
Thuộc về: Giang Hồ
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 136,517,675
ÂmNhu
Lực Tay: +168
Thân Pháp: +128
Nội Tức: +252
Canh Khí: +201
Thể Phách: +266
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +252
Thân Pháp: +192
Nội Tức: +378
Canh Khí: +301
Thể Phách: +399
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +12660
Nội lực tối đa +3140
Sức đỡ đòn cực hạn +11490
Nội công phòng +250
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Thế Phá Bát Hoang: Khi tấn công, có xác suất tăng 10s trạng thái "hoảng sợ" cho đối phương, mỗi giây mất 226 điểm Khí Huyết (Chịu ảnh hưởng uy lực nội công), đồng thời kích hoạt trạng thái "Run rẩy" nhận được một trong các hiệu quả cấm khinh công, định thân, tước vũ khí và phong chiêu, duy trì 3s.
Khí Quán Lục Hợp: Khi bị tấn công có xác suất nhận được 10s trạng thái “khí dũng”, khiến giảm bỏ qua nội phòng bản thân tăng 8%, mỗi giây hồi phục 226 điểm Khí Huyết (Chịu ảnh hưởng uy lực nội công).
Duy Ngã Độc Tôn: Liên tục bị tấn công 7 lần, có xác suất đánh lùi mục tiêu chưa đỡ đòn trong phạm vi xung quanh, đồng thời phân tán 1016 điểm Khí Huyết của chúng (Chịu ảnh hưởng uy lực nội công) (Thể trạng thuộc Linh Xảo hoặc Kiều Tiểu [81-100] mới kích hoạt được hiệu quả này)
ZDN@2024