cửu âm đại điển
Thu Lão QuyếtKiêu Dương QuyếtThanh Đàm QuyếtKỳ Áo QuyếtPhong Khởi QuyếtCôn Luân DẫnCôn Luân Hội Ý Công
Công pháp này nghe nói là do 1 vị cao nhân đắc đạo ẩn cư trong núi Côn Luân sáng tạo, cao nhân này tu hành trăm năm trong núi, nay đã hơn 200 tuổi, già nhưng vẫn tráng kiện, cao nhân truyền thần công này cho đệ tử Côn Luân hữu duyên.

Thu Lão Quyết

Thu Lão Quyết
Công lực:
-+/36
Điểm nội công: 42
Thần Hồ Kỳ Kỹ
Thuộc về: Côn Luân
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 4,925,500
ÂmNhu
Lực Tay: +18
Thân Pháp: +70
Nội Tức: +35
Canh Khí: +35
Thể Phách: +18
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +27
Thân Pháp: +105
Nội Tức: +52
Canh Khí: +52
Thể Phách: +27
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +2020
Nội lực tối đa +585
Sức đỡ đòn cực hạn +1190
Nội công phòng +50
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Khi bị tấn công có tỉ lệ tạo 1 Tinh Khí Hộ Thuẫn xung quanh bản thân (Có thể hấp thụ lượng sát thương nhất định), nếu bị tấn công trong thời gian Tinh Khí Hộ Thuẫn hộ thể, thì kẻ địch sẽ nhận hiệu quả bất lợi: “Già Yếu”.
Già Yếu: Giảm 50% tất cả sát thương chiêu thức, mỗi giây giảm 5%, duy trì 10s.
ZDN@2024