cửu âm đại điển
Tọa Vong CôngHàn Băng Chân KhíHỗn Nguyên CôngVô Vọng Thần CôngTàn Dương Công QuyếtNgũ Hành Tâm PhápTử Hà CôngĐộc Thiềm CôngNghịch Thiên Tà CôngBăng Tâm QuyếtHuyền Hiệp Yếu QuyếtHuyền Cuồng Yếu QuyếtHuyền Tà Yếu QuyếtHuyền Ác Yếu QuyếtTâm Trai Bí TriệnHấp Tinh Đại Pháp (Tầng 1)Huyết Đao KinhThiên Ma BíLục Đạo Lăng Tiêu Độc Tôn QuyếtQuỳ Hoa Bảo Điển (Tầng 1)Cửu Âm Chân KinhTạo Hoá Công
Tu tâm, cách tu dưỡng nhân tính chí thượng của Đạo Gia. Võ công này, không nghe bằng tai, mà nghe bằng tâm, không nghe bằng tâm mà nghe nghe bằng khí, luyện thành sẽ đạt cảnh giới hư tĩnh đồng nhất.

Tâm Trai Bí Triện

Tâm Trai Bí Triện
Công lực:
-+/86
Điểm nội công: 151
Phản Phác Quy Chân
Thuộc về: Giang Hồ
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 136,517,675
Thái cực
Lực Tay: +197
Thân Pháp: +177
Nội Tức: +217
Canh Khí: +193
Thể Phách: +231
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +295
Thân Pháp: +265
Nội Tức: +325
Canh Khí: +289
Thể Phách: +346
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +12690
Nội lực tối đa +3130
Sức đỡ đòn cực hạn +10200
Nội công phòng +250
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương, Âm, Nhu +16%
Đặc hiệu:
Khi bị tấn công bản thân sẽ nhận "Tâm Kiếm", có thể cộng dồn 10 tầng: Trong 9s nếu bị tấn công, mỗi lần có thể phản đòn ít nhất 103 điểm sát thương ngoại công (Nhận thêm uy lực nội công và uy lực cận thân, và kiếm ý "Tâm Kiếm" càng thịnh thì phản thương càng cao, phản đòn tối đa 10 lần), hiệu quả này 30s mới được kích hoạt 1 lần;
Đồng thời nhận được "Tâm Kiếm", nhận được 8 tầng "Khí Trai": Sau 5s hồi 1107 điểm khí huyết ("Khí Trai" càng thịnh, hiệu quả hồi càng mạnh), trong thời gian này xuất chiêu 1 lần thì tiêu tán được 1 tầng "Khí Trai"
ZDN@2024