cửu âm đại điển
Huyền Nguyên KinhThiên Tằm CôngThất Sát Tâm KinhHuyền Thiên Bảo LụcHoán Hồn KinhTu La Võ KinhCẩm Y Hội Ý Công
Nội Công Tâm Pháp cơ bản của Cẩm Y Vệ. Trời đất chưa chia, hỗn độn nhất thể, Huyền là Thiên Dã, Nguyên là Khí Dã, lấy Lực của Huyền Nguyên, nạp vào trong Đan Điền, lấy giá trị năng lượng mạnh.

Huyền Nguyên Kinh

Huyền Nguyên Kinh
Công lực:
-+/36
Điểm nội công: 42
Thần Hồ Kỳ Kỹ
Thuộc về: Cẩm Y Vệ
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 4,925,500
DươngCương
Lực Tay: +72
Thân Pháp: +17
Nội Tức: +13
Canh Khí: +10
Thể Phách: +63
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +108
Thân Pháp: +25
Nội Tức: +19
Canh Khí: +15
Thể Phách: +94
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +2100
Nội lực tối đa +560
Sức đỡ đòn cực hạn +820
Nội công phòng +50
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Làm cho mục tiêu nhận sát thương liên tục và làm giảm 100% tốc độ hồi Khí huyết của mục tiêu, liên tục trong 20 giây
ZDN@2024