cửu âm đại điển
Xích Hỏa CôngDương Viêm CôngSí Nhật Tâm KinhLiêu Nguyên Thần CôngMinh Vương Bảo SáchDi Thiên Phần Hải QuyếtMinh Giáo Hội Ý Công
Minh Giáo bất thế thần công, do tam đại giáo chủ thời kỳ đầu Minh Giáo hợp lực tạo ra, đến cảnh giới cao nhất, khí huyết toàn thân lưu chuyển theo tâm ý, thiên kinh di lạc, tụ khí tạ lực, rất cương nhu, nghịch chuyển âm dương, người không có tính ngộ cực cao cực khó thấy được bí ẩn trong nó.

Di Thiên Phần Hải Quyết

Di Thiên Phần Hải Quyết
Công lực:
-+/49
Điểm nội công: 131
Thâm Tàng Bất Lộ
Thuộc về: Minh Giáo
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 50,351,401
Thái cực
Lực Tay: +281
Thân Pháp: +182
Nội Tức: +91
Canh Khí: +99
Thể Phách: +173
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +421
Thân Pháp: +273
Nội Tức: +136
Canh Khí: +148
Thể Phách: +259
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +10890
Nội lực tối đa +2400
Sức đỡ đòn cực hạn +7020
Nội công phòng +215
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương, Âm, Nhu +16%
Đặc hiệu:
Phúc Thủ Phần Hải: Khi tấn công có tỉ lệ nhất định trong 9s mỗi đòn kèm theo 299 điểm (Nếu HP bản thân lớn hơn kẻ địch, gây thêm 30% sát thương kèm theo) sát thương Dương (Thời gian hồi khí 20s, nhiều nhất kèm 8 lần sát thương);
Phiên Thủ Di Thiên: Khi chịu đòn có tỉ lệ nhất định trong 5s hấp thu sát thương của 100% HP bản thân (Thời gian hồi khí 40s);
Di Thiên Phần Hải: Khi "Phiên Thủ Di Thiên" kết thúc, bản thân hồi phục HP của 10% HP hiện tại
ZDN@2024