cửu âm đại điển
Thu Lão QuyếtKiêu Dương QuyếtThanh Đàm QuyếtKỳ Áo QuyếtPhong Khởi QuyếtCôn Luân DẫnCôn Luân Hội Ý Công
Côn Luân sừng sững, tu hành xuất chân nhân. Tu luyện công pháp này cần hấp thu linh khí của núi Côn Luân vào đan điền, gạt bỏ phàm tục thế gian. Công pháp này khi tu luyện tiến triển rất chậm, cần luyện thời gian dài mới có thể vào cảnh giới cao thâm. Côn Luân Dẫn vừa là nội công thượng đẳng, cũng là tiên công dưỡng thân.

Côn Luân Dẫn

Côn Luân Dẫn
Công lực:
-+/49
Điểm nội công: 131
Thâm Tàng Bất Lộ
Thuộc về: Côn Luân
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 50,351,401
ÂmNhu
Lực Tay: +91
Thân Pháp: +165
Nội Tức: +325
Canh Khí: +149
Thể Phách: +96
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +136
Thân Pháp: +247
Nội Tức: +487
Canh Khí: +223
Thể Phách: +144
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +9120
Nội lực tối đa +2840
Sức đỡ đòn cực hạn +8100
Nội công phòng +215
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Mỗi lần tấn công mục tiêu chưa phòng thủ, có tỉ lệ truyền nội lực vào mục tiêu, gieo “Côn Luân Kình” vào mục tiêu, giữa 2 phe hình thành tuyến Côn Luân Dẫn, khiến mục tiêu không thể thoát khỏi sự kiểm soát của bản thân, duy trì 10s. (Tấn công càng gần mục tiêu, tỉ lệ kích hoạt càng cao)
Côn Luân Kình: Mỗi giây gây ra sát thương âm và giảm tốc 50%; Khi gây ra sát thương có tỉ lệ kéo dài “Côn Luân Kình” 2s.
Côn Luân Dẫn-Hóa Kình Vi Khí: Khi tồn tại đường dẫn, có thể duy trì hồi huyết khí cho bản thân.
Côn Luân Dẫn-Tiến Thoái Lưỡng Nan: Khi khoảng cách 2 phe lớn hơn 12m, tuyến Côn Luân Dẫn mất hiệu lực, mục tiêu gây ra 1 lần sát thương và đơ 3s; khi khoảng cách 2 phe dưới 4m, sẽ khiến mục tiêu định thân.
ZDN@2024