cửu âm đại điển
Phục Dưỡng Khí Công
Tâm pháp nội công do vương tử Thổ Dục Hồn-Phục Khiên sáng tạo, sau du nhập vào Vạn Thú Sơn Trang. Công pháp chuyên chú tiềm tàng điều lí, tu dưỡng sinh tức, khi đại thành, khiến nội lực sinh sôi không ngừng, càng đấu càng hăng, không hổ danh là Xa Luân Chiến. Nội lực mạnh mẽ, có thể tự thúc đẩy, hộ tâm bảo thể, gặp hung hóa cát.

Phục Dưỡng Khí Công

Phục Dưỡng Khí Công
Công lực:
-+/84
Điểm nội công: 131
Thâm Tàng Bất Lộ
Thuộc về: Vạn Thú Sơn Trang
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 107,562,850
DươngCương
Lực Tay: +221
Thân Pháp: +191
Nội Tức: +134
Canh Khí: +134
Thể Phách: +145
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +331
Thân Pháp: +286
Nội Tức: +201
Canh Khí: +201
Thể Phách: +217
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +10320
Nội lực tối đa +2540
Sức đỡ đòn cực hạn +8670
Nội công phòng +215
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Chân Khí Lưu Chuyển: Khi công kích có xác suất 15% khiến lần xuất chiêu sau không tốn nội lực, hồi phục 378 điểm nội lực, đồng thời tăng 20% sát thương chiêu thức, duy trì 8 giây. (Thời gian hồi 20 giây)
Chân Khí Hóa Sinh: Khi huyết khí bản thân thấp hơn 15%, bị công kích sẽ kích khởi Chân Khí Hộ Thể, nội lực có thể nhận 90% sát thương, duy trì 16 giây. (1 điểm nội lực chịu 6 điểm sát thương)
ZDN@2024