cửu âm đại điển
Định Quân Võ LượcQuỷ Cốc Huyền Công Lục
Công pháp huấn luyện ngày của tướng sĩ Thần Cơ Doanh, chú ý phối hợp mắt, tay, thân, khí và ý. Người luyện công pháp này kích thích tiềm năng, minh tâm định thần, bình tĩnh phá địch nơi sa trường

Định Quân Võ Lược

Định Quân Võ Lược
Công lực:
-+/49
Điểm nội công: 70
Sở Hướng Phí Mị
Thuộc về: Thần Cơ Doanh
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 22,558,800
Thái cực
Lực Tay: +81
Thân Pháp: +81
Nội Tức: +68
Canh Khí: +55
Thể Phách: +54
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +121
Thân Pháp: +121
Nội Tức: +102
Canh Khí: +82
Thể Phách: +81
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +4140
Nội lực tối đa +1085
Sức đỡ đòn cực hạn +3030
Nội công phòng +100
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương, Âm, Nhu +16%
Đặc hiệu:
Minh Tâm Định Thần: Khi tấn công có tỉ lệ vào trạng thái định thần: Bản thân tăng 20% sát thương chiêu thức, duy trì 10s
Xử Loạn Bất Kinh: Trong 20s thoát khỏi trạng thái định thần, lần đầu chịu bạo kích sẽ phản chấn người tấn công 400 điểm sát thương (Chịu tăng uy lực nội công)
ZDN@2024