cửu âm đại điển
Ma Ha Tâm KinhBối Diệp Thiền Kinh
Tin đồn nội công cao thâm này do một vị Thiền Tông Cao Tăng lúc ngồi dưới gốc "Cây Lá Bối Đa La""Khổ Thiền" đã ngộ ra, lúc mới sáng tạo nên Thần Công, vị cao tăng này đã khắc tâm pháp khẩu quyết lên "lá Cây Bối Đa La", rồi truyền thế, xưa gọi là "Bối Diệp Thiền Kinh". Thiền tông có câu: Bàn chuyện huyền bí dưới gốc cây Bồ Đề, ngồi thiền bên Bối Diệp; nội công xuất ở thiền môn, giảng về đạo sinh tử, đạo lý khổ thiền, luyện đến đại thành, tĩnh như cổ thụ, bất sinh bất tử, sát thương địch như trong vô hình.

Bối Diệp Thiền Kinh

Bối Diệp Thiền Kinh
Công lực:
-+/72
Điểm nội công: 131
Thâm Tàng Bất Lộ
Thuộc về: Đạt Ma
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 94,926,570
DươngCương
Lực Tay: +309
Thân Pháp: +130
Nội Tức: +117
Canh Khí: +94
Thể Phách: +175
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +463
Thân Pháp: +195
Nội Tức: +175
Canh Khí: +141
Thể Phách: +262
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +10650
Nội lực tối đa +2460
Sức đỡ đòn cực hạn +7680
Nội công phòng +215
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Khổ Kinh Diệt Sinh: Khi bị tấn công, có xác suất tăng 12s trạng thái "Cùng Tử", gây ra sát thương nhất định cho đối phương (Chỉ số sát thương là trạng thái "Cùng Tử", trong TG duy trì, bản thân chịu 30% tổng sát thương).
Khô Thiền Tuyệt Tử: Khi bị tấn công, có xác suất tăng 12s trạng thái "Độc Sinh", hồi phục lượng Khí Huyết cho bản thân (Chỉ số hồi huyết là trạng thái "Độc Sinh", trong TG duy trì bản thân chịu 30% tổng sát thương).
Sinh Tử Cùng Chịu: Khi "Cùng Tử", "Độc Sinh" cùng tồn tại sẽ miễn dịch trạng thái đánh lùi, kích ngã.
ZDN@2024