cửu âm đại điển
Tọa Vong CôngHàn Băng Chân KhíHỗn Nguyên CôngVô Vọng Thần CôngTàn Dương Công QuyếtNgũ Hành Tâm PhápTử Hà CôngĐộc Thiềm CôngNghịch Thiên Tà CôngBăng Tâm QuyếtHuyền Hiệp Yếu QuyếtHuyền Cuồng Yếu QuyếtHuyền Tà Yếu QuyếtHuyền Ác Yếu QuyếtTâm Trai Bí TriệnHấp Tinh Đại Pháp (Tầng 1)Huyết Đao KinhThiên Ma BíLục Đạo Lăng Tiêu Độc Tôn QuyếtQuỳ Hoa Bảo Điển (Tầng 1)Cửu Âm Chân KinhTạo Hoá Công
Tọa Vong Thu Tâm, Chủ Tĩnh Khứ Dục, Tĩnh Tắc Sinh Tuệ, Động Tắc Thành Hôn, Dữ Đạo Minh Nhất, Vạn Lự Giai Di, Li Hình Khứ Trí, Đồng Vu Đại Thông, Thị Vị Tọa Vong.

Tọa Vong Công

Tọa Vong Công
Công lực:
-+/42
Điểm nội công: 42
Thần Hồ Kỳ Kỹ
Thuộc về: Giang Hồ
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 5,197,550
ÂmNhu
Lực Tay: +35
Thân Pháp: +27
Nội Tức: +35
Canh Khí: +27
Thể Phách: +51
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +52
Thân Pháp: +40
Nội Tức: +52
Canh Khí: +40
Thể Phách: +76
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +2230
Nội lực tối đa +530
Sức đỡ đòn cực hạn +3570
Nội công phòng +50
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Âm, Nhu +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Có xác suất nhất định trong thời gian ngắn bỏ qua 250 điểm và thêm 40% sát thương.
ZDN@2024