cửu âm đại điển
Thiền Định CôngNhị Chỉ ThiềnLa Hán Phục Ma CôngChiên Đàn Thần CôngTẩy Tủy KinhKhổ Hạnh Thiền CôngThiếu Lâm Hội Ý Công
Thiếu Lâm quan trọng Nội Công Tâm Pháp, là Công Pháp của Thuần Dương, Tâm Pháp Mật Quyết ở Đãi Thủ Nhập Tĩnh, tâm không tư lợi, khí đi hết các huyệt, mượt mà thông suốt. Luyện công này đến cảnh giới nhất định, chân khí tuôn trào, tinh lực vô hạn.

Nhị Chỉ Thiền

Nhị Chỉ Thiền
Công lực:
-+/36
Điểm nội công: 57
Đăng Phong Tạo Cực
Thuộc về: Thiếu Lâm
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 9,850,450
DươngCương
Lực Tay: +54
Thân Pháp: +20
Nội Tức: +56
Canh Khí: +53
Thể Phách: +76
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +81
Thân Pháp: +30
Nội Tức: +84
Canh Khí: +79
Thể Phách: +114
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +3120
Nội lực tối đa +835
Sức đỡ đòn cực hạn +2160
Nội công phòng +75
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +16%
Đặc hiệu:
Mỗi lần xuất chiêu, kình khí sẽ làm chấn thương mục tiêu xung quanh, lực tay càng cao, sát thương càng lớn
ZDN@2024