cửu âm đại điển
Ngọc Nữ Tâm KinhHàn Ngọc Quyết
Nội công truyền kỳ của Cổ Mộ Phái, nguồn gốc không rõ, tương truyền có nguồn ngốc với Tiểu Long Nữ, Hàn Ngọc Quyết "Ngọc khiết băng thanh, chẩm tiệt hàn ngọc, trần cấu bất triêm, tục tương bất nhiễm, khổ hàn trệ lãnh, ngưng nguyệt tịch tinh, chí âm chí lãnh, tâm hỏa tự thanh", nghe đồn kết hợp tu luyện với Hàn Ngọc Sàng phái Cổ Mộ thành công sẽ tăng gấp bội. Người luyện thành, lạnh như băng, có thể lạnh như sương, băng phong chế mạch, quả thật là truyền thế kỳ công.

Hàn Ngọc Quyết

Hàn Ngọc Quyết
Công lực:
-+/49
Điểm nội công: 70
Sở Hướng Phí Mị
Thuộc về: Trường Phong Tiêu Cục
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 22,558,800
Thái cực
Lực Tay: +51
Thân Pháp: +76
Nội Tức: +109
Canh Khí: +56
Thể Phách: +47
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +76
Thân Pháp: +114
Nội Tức: +163
Canh Khí: +84
Thể Phách: +70
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +3900
Nội lực tối đa +1140
Sức đỡ đòn cực hạn +2640
Nội công phòng +100
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương, Âm, Nhu +16%
Đặc hiệu:
Dị Thủy Hàn: khi bị tấn công có tỉ lệ truyền một luồng hàn khí vào người tấn công, trong 10s tốc độ di chuyển giảm 50%, khi bị tấn công nhận thêm 20% âm sát thương.
Thân Tâm Như Ngọc: chịu nhiệt, thuộc tính kháng hàn tăng 60 điểm
ZDN@2024