cửu âm đại điển
Bích Ba Tâm Kinh
Bích Ba Tâm Kinh, nội công cao thâm của Đào Hoa Đảo, tương truyền Đông Tà Hoàng Dược Sư sáng lập, công pháp ngộ từ Bích Hải Triều Sinh Khúc Phổ, “Đại hải hạo miểu, vạn lý vô ba, hồng đào hung dũng, bạch lãng liên sơn, cực tận biến ảo, ẩn phục hung hiểm”, lúc thì cuộn trào mạnh mẽ, lúc thì lặng lẽ chảy ngầm, lúc lâm địch biến hóa khôn lường.

Bích Ba Tâm Kinh

Bích Ba Tâm Kinh
Công lực:
-+/72
Điểm nội công: 131
Thâm Tàng Bất Lộ
Thuộc về: Đào Hoa Đảo
Tu vi tiến cấp: 0
Tổng tu vi: 94,926,570
Thái cực
Lực Tay: +157
Thân Pháp: +125
Nội Tức: +246
Canh Khí: +163
Thể Phách: +134
Nội công phát huy tối đa thực lực trang bị
Lực Tay: +235
Thân Pháp: +187
Nội Tức: +369
Canh Khí: +244
Thể Phách: +201
Vận hành kích hoạt:
Khí huyết cực hạn +9630
Nội lực tối đa +2710
Sức đỡ đòn cực hạn +9390
Nội công phòng +215
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Thái Cực +20%
Sát thương của chiêu thức mang thuộc tính Dương, Cương, Âm, Nhu +16%
Đặc hiệu:
Triều Khởi: Hồng đào hung dũng, bạch lãng liên sơn, khi công kích, có xác suất 50% tạo thêm 65%+736 điểm sát thương nhu, khiến trong 3 giây vận tốc dịch chuyển của nó giảm 50% và không thể thi triển khinh công, 25 giây hồi.
Triều Thoái: Ám lưu xuyền cấp, ẩn phục hung hiểm, khi bị công kích, có xác suất 50% khiến kẻ công kích định thân 4 giây, 40 giây hồi.
ZDN@2024